Wat heb ik aan de training?

Gelukkiger

De training beslaat een heel breed scala aan oefeningen en theorie die allemaal te maken hebben met het aanleren van compassie voor jezelf en anderen, en het stabieler omgaan met de moeilijke momenten die het leven ons onherroepelijk laat ervaren. Tijdens de training ervaren de deelnemers vaak al meer gevoelens van warmte, geborgenheid, acceptatie en verbondenheid met zichzelf en anderen. De innerlijke criticus wordt vervangen door een innerlijke coach en mensen vinden het vaak makkelijker om creatief om te gaan met problemen, waarbij ze recht doen aan zichzelf èn de ander. Al vroeg in de training komt de realisatie dat heel veel lijden waarin we denken alleen te staan – en waardoor we ons enorm eenzaam kunnen voelen – onderdeel is van onze gedeelde menselijkheid. We leren mild met onszelf om te gaan op die momenten, met de wijsheid van weten wat op dat moment het meest helpend is. Uit recente wetenschappelijke studies blijkt dat somberheidsklachten, gepieker en gestress verminderd worden door het volgen van de training. Mensen ervaren het leven als meer voedend en ervaren meer vervulling, dankbaarheid en gevoel van geluk.

Effectiever

Uit divers onderzoek blijkt ook dat mensen die meer compassie voor zichzelf en anderen hebben effectiever zijn in hun dagelijkse bezigheden en meer bereiken. Soms lijkt dit tegenstrijdig, omdat compassie vaak geassocieerd wordt met “soft”. Hoe kan het dat mensen die meer compassie hebben ook beter presteren? Hiervoor zijn een aantal verklaringen die ook merkbaar optreden bij veel deelnemers van de training:

  • Deelnemers leren makkelijker omdat ze fouten maken als menselijk beschouwen, en zichzelf minder op de kop zitten als er iets niet helemaal lekker loopt. De energie en focus die anders in piekeren gaat zitten, kan nu ingezet worden voor het leerproces. Omdat we vaak het beste leren door vallen en opstaan, is sneller weer opstaan zonder energie te verspillen aan zelfkritiek een katalisator voor makkelijk leren. Leren wordt weer leuk, groei iets om van te genieten.
  • Deelnemers ervaren helderder wàt ze belangrijk vinden, en meer dat ze doen wat ze doen omdat zìj het belangrijk vinden. Deze verbinding met de eigen waarden maakt mensen effectiever in wat ze doen.
  • Deelnemers komen makkelijker in de flow wanneer ze ergens aan werken, en kunnen hun creativiteit beter aanspreken. Alhoewel ze meer gericht zijn op het proces en minder op het resultaat, blijkt dat het resultaat uiteindelijk beter is.
  • Managers die met meer compassie naar zichzelf kijken blijken beter met stress om te gaan, creatiever te zijn en meer gewaardeerd te worden door hun collega’s.
  • Word je lui van de compassietraining? Nee. Het blijkt dat de persoonlijke maatstaven niet veranderen, maar dat mensen minder piekeren wanneer daaraan niet wordt voldaan. Dat geeft ruimte voor creatieve ideeën over hoe het verlangde niveau op een andere manier gehaald kan worden. Bijvoorbeeld door taken anders te verdelen in een team, of zaken anders aanpakken in plaats van doorgaan op dezelfde moeizame weg.

Blijvend effect

Het blijkt dat de effecten van de training blijvend zijn tot lang nadat de training afgelopen is, met enig bijhouden van de oefening de rest van ons leven. Dit valt te verklaren uit het feit dat door de oefeningen nieuwe verbindingen worden gemaakt in ons brein, die nieuw gedrag en een nieuwe manier van denken ondersteunen. Tijdens de training wordt hiervoor een goede basis gelegd, en wanneer je na de training het geleerde geregeld in de praktijk blijft brengen ontwikkelen deze zich nog verder, en worden de verbindingen van het oude gedrag en het oude denken minder sterk.

Het onderwerp compassie wordt in de training van diverse kanten belicht en op verschillende manieren geoefend, met de bedoeling dat deelnemers met diverse achtergronden er aansluiting bij kunnen vinden. Soms verzuchten deelnemers zelfs dat er wel erg veel nieuwe informatie en oefeningen zijn. Het advies is dan om eruit te pikken wat op dat moment aansluit bij waar jij op dat moment bent. Je krijgt ook geen huiswerk mee, maar oefensuggesties waaruit je kunt kiezen welke jou het meeste aanspreken op dit moment. Dankzij het uitgebreide werkboek en de audio files met oefeningen kan je na de training nog teruggrijpen op wat er behandeld is en verder gaan waar je was gebleven.

Waar is de training op gebaseerd? »»

 «« Wat houdt de training in?