Wat houdt de training in?

Het is in ons leven onvermijdelijk dat we te maken krijgen met tegenslag en verdriet, dingen die niet lopen zoals we zouden willen. Vaak hebben we geleerd moeilijke dingen en emoties weg te stoppen, wanneer dit gebeurt. Weer verder te gaan met ons leven alsof er niets aan de hand is. Streng zijn voor onszelf, en zelf-kritisch. Uiteindelijk kost dat een hoop energie. Compassie begint met de erkenning van het onvermijdelijke lijden in ons bestaan en het nemen van onze verantwoordelijkheid in hoe we daarmee omgaan. Herkennen en erkennen van dit aspect van het leven, blijkt een sleutel te zijn naar meer balans en ervaring van geluk. Kinderen die zelfcompassie ontwikkelen blijken het beter te doen op school. Managers die met meer compassie naar zichzelf kijken worden meer gewaardeerd èn gaan beter om met stress. We hebben het hier niet over zelf-medelijden, maar over de realisatie dat het heel menselijk is dat we fouten maken, dingen niet perfect lopen en dat we daar verdrietig of boos over zijn.

En wat zo mooi is: ook wanneer je opgegroeid bent met het idee dat je geen fouten mag maken, streng zijn voor jezelf de sleutel is tot succes, en voor lastige emoties geen tijd is – en dit een gewoonte is geworden – kan je leren meer compassie voor jezelf en anderen te ontwikkelen. De Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL) training – ook wel Compassietraining genoemd – is hiervoor ideaal. Veel deelnemers ervaren al tijdens de training meer gevoelens van warmte, geborgenheid, acceptatie en verbondenheid met zichzelf en anderen. En wanneer thuis oefenen tussen de sessies voldoende aandacht heeft gekregen, blijkt dit effect blijvend.

Wanneer we mindfulness beoefenen, leren we om bewust aanwezig te zijn bij het leven zoals het zich van moment tot moment aan ons voordoet. Maar hoe gaan we om met de momenten die extra moeilijk of pijnlijk voor ons zijn? Dan blijkt ‘erbij blijven’ vaak een enorme klus, en de neiging tot wegstoppen groot. De sleutel is dat we leren het leven niet alleen met mindfulness maar ook met heartfulness tegemoet te treden. Dat wil zeggen: met compassie of mededogen. Maar hoe doe je dat? Dat leer je in de MBCL training. De MBCL training is ontwikkeld door Erik van den Brink en Frits Koster.

Programma

De training volgt een zorgvuldig opgebouwd programma van 9 sessies van 2 ½ uur die wekelijks of met langere tussenpozen gegeven kunnen worden. Er komt theorie en praktijk aan bod. Onder andere wordt uitgelegd hoe ons brein zich ontwikkeld heeft, en waarom zaken als piekeren, zelfkritiek, gejaagdheid en schaamte hele menselijke eigenschappen zijn. Hoe een bepaalde levenswandel de ontwikkeling van bepaalde gewoonten extra gestimuleerd kan hebben, terwijl de huidige situatie of rol andere manieren van handelen vraagt. We leren hoe we hierin zelf kunnen bijsturen en de balans kunnen terugbrengen en oefenen door middel van meditaties, visualisaties, schrijfoefeningen en reflecties. De oefeningen die we doen zijn stuk voor stuk gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek waaruit de effectiviteit gebleken is. Ze zijn niet complex en er is altijd ruimte voor je om een oefening aan te passen aan waar jij op dat moment bent in je leven. 

Het programma beslaat grofweg drie fasen. Allereerst leren we over het brein, ontdekken we hoe we kunnen herkennen in welke modus we zitten en hoe we hier verandering in aan kunnen brengen als we dat zouden willen. We trainen onze zelf-zorgmodus in oefeningen, zodat we hier makkelijker op kunnen terugvallen in het dagelijks leven en in het vervolg van de training. In de tweede fase gaan we in op het omgaan met de moeilijke aspecten in ons leven. We onderzoeken welke manieren we onszelf aangeleerd hebben om om te gaan met tegenvallers, moeilijke emoties, fysieke pijn, etc. En we leren wat de meest gezonde en effectieve manier blijkt te zijn om hiermee om te gaan. Een manier die een gevoel van groei en heling geeft. Ook dit oefenen we weer. Tot slot wordt in de derde fase aandacht besteed aan het in balans zijn en blijven, wat we ook tegenkomen in ons leven. Hoe zetten we de modi die we geleerd hebben behendig en wijs in? Hoe ontsluiten we onze creativiteit, cultiveren we tevredenheid, komen we in de flow, staan we in onze kracht, terwijl we recht doen aan alles wat het leven op ons af laat komen? Hoe ondergaan we het leven niet, maar omarmen het?

Net als wanneer je fit wilt worden, is één keer per week naar de les gaan niet genoeg. De training vraagt van deelnemers dat zij thuis een half uur tot een uur per dag vrijmaken voor het doen van oefeningen. Hiervoor krijg je een werkboek en audio-materiaal.

Voor wie?

In onze cultuur hebben veel mensen een lage dunk van zichzelf, zijn continu kritisch op zichzelf of hebben vaak last van schaamte. Daarnaast hebben we geleerd negatieve dingen weg te drukken, te vechten of te vluchten wanneer ons ego zich bedreigd voelt. Dit kost allemaal veel energie, en we kunnen er somber, hunkerend, boos of wantrouwend van in de wereld gaan staan. Er is dan vaak weinig ruimte meer om warme gevoelens voor onszelf en anderen te ervaren. We kunnen vluchten in isolement of verslaving of ons storten in bezigheden of relaties die ons niet echt voldoening geven. Vaak zien we wel dat we dit doen, maar hebben we geen idee hoe we dit kunnen stoppen, of wat er dan voor in de plaats zou moeten komen. Juist dan valt compassietraining te overwegen. Net als spieren valt ons brein te trainen, en uit onderzoek blijkt dan ook dat werkelijk andere verbindingen in de hersen aangemaakt worden als we de oefeningen die we in de MBCL training geregeld doen. Verbindingen die je helpen anders in het leven te staan.

Elk mens beschikt over het vermogen tot compassie. Maar niet altijd heeft dit vermogen de kans gekregen tot bloei te komen. Gelukkig kan daar door oefening iets aan worden gedaan. De MBCL training is ontwikkeld door Erik van den Brink en Frits Koster voor iedereen die gezonder wil leren omgaan met pijn, stress, lijden of verdriet, in welke vorm ook; of dit nu speelt op lichamelijk, geestelijk, emotioneel of relationeel gebied. Wie al vertrouwd is met mindfulness-beoefening kan met behulp van dit programma de helende werking van mindfulness verdiepen met oefeningen in compassie naar zichzelf en anderen. Met name blijkt de cursus ook waardevol voor mensen die ondervonden hebben dat mindfulness hen goed doet, maar die moeite hebben dit in hun leven te integreren en een milde, vriendelijke houding daarbij te ontwikkelen. Wanneer je via een andere weg dan een mindfulness training (MBSR/MBCT) met meditatie en zelfreflectie in aanraking bent gekomen, dan is het in overleg vaak ook mogelijk om mee te doen.

Wat heb ik aan de training? »»